Get Adobe Flash player

Centrum Opieki Medycznej ogłasza konkurs

na najem powierzchni użytkowej
z przeznaczeniem na Sklep Ortopedyczny na terenie
Szpitala COM przy ul. 3 Maja 70

 

Dokumenty do pobrania
 

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu zatrudni do pracy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej Lekarzy Specjalistów Medycyny Rodzinnej Lekarzy Specjalistów w dziedzinie Pediatrii Lekarzy Specjalistów Chorób Wewnętrznych.

Wymagania:
• Specjalista medycyny rodzinnej i w trakcie specjalizacji
• Specjalista w dziedzinie  Pediatrii i w trakcie specjalizacji z uprawnieniami lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
• Specjalista w dziedzinie Chorób Wewnętrznych i w trakcie specjalizacji z uprawnieniami lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
• lekarz bez specjalizacji z uprawnieniami lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Warunki  zatrudnienia w uzgodnieniu kandydata z pracodawcą.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich aplikacji pocztą elektroniczną na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub

listownie na adres: Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
ul. 3 Maja 70, 37-500 Jarosław

Dodatkowych informacji udzielamy pod nr  tel. 16 621 33 88; 16 624 51 22

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby  realizacji procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, iż przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie”.

 

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko Farmaceuty w Aptece Szpitalnej

Wymagania:
- Tytuł zawodowy magistra farmacji
- Dobra organizacja czasu pracy, staranność, terminowość i efektywność w działaniu;
- Otwartość, kreatywność, odpowiedzialność, empatia
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich aplikacji :
pocztą elektroniczną na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. listownie na adres:
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu;  ul. 3 Maja 70, 37-500 Jarosław Dodatkowych informacji udzielamy pod  tel. 16 621 33 88; 16 624 51 22

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby realizacji procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, iż przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie”.


 

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu  zatrudni położne w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
Wymagania zgodnie z art.8 ust. 1 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o podstawowej opieki zdrowotnej,  położna POZ to położna która:
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo
2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego, albo
3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
5) posiada tytuł zawodowy magistra położnictwa

Równocześnie, zgodnie z ust. 2 art. 8 w/w ustawy, położną POZ jest także położna, która:
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo
2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
- udzielająca świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji: pocztą elektroniczną: na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. listownie na adres:
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu;  ul. 3 Maja 70, 37-500 Jarosław

Dodatkowych informacji udzielamy pod  tel. 16 621 33 88; 16 624 51 22


Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).


 

OGŁOSZENIE


CENTRUM  OPIEKI  MEDYCZNEJ
w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 70

poszukuje do wynajęcia budynku lub pomieszczeń w budynku zlokalizowanym na terenie miasta Jarosławia lub okolicy o powierzchni nie mniejszej jak 300 m2 z przeznaczeniem na archiwum zakładowe na okres nie krótszy jak 10 lat.
Pomieszczenia te z uwagi na specyfikę przeznaczenia i duże obciążenia posadzki  (500 kg/m2) powinny być zlokalizowane na poziomie „zero”.
W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiekt powinien być zabezpieczony w: alarm przeciwpożarowy, ogniotrwałe i antywłamaniowe drzwi, alarm antywłamaniowy, okna zabezpieczone kratami lub szybami antywłamaniowymi.

Firmy i osoby prywatne , zainteresowane wynajęciem powierzchni z przeznaczeniem na archiwum COM proszone są o złożenie oferty  w Sekretariacie Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu do dnia 07.07.2021 r. do godz. 12:00

Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przy ul. 3-go Maja 70 w Sali Konferencyjnej (budynek Dyrekcji)   w dniu  07.07.2021 r. o godz. 13:00.

Oferta zawierać powinna:
Imię i nazwisko lub nazwę firmy składającej ofertę, dokładny adres zamieszkania, nr NIP, nr telefonu kontaktowego i wysokość oferowanej kwoty za najem 1 metra kwadratowego powierzchni (netto). Jeśli cena nie zawiera kosztu ogrzewania pomieszczeń to należy podać dodatkowo miesięczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni pomieszczeń.
Oferent winien zamieścić ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie, która winna posiadać adres Oferenta i  Adresata (COM Jarosław) , oraz napis:
„Oferta na wynajem powierzchni użytkowej pod Archiwum COM”
„Nie otwierać przed dniem 07.07.2021 r.  godz. 13:00”
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wymogi z najniższą  kwotą za 1 m2 powierzchni.
Szczegółowe informacje uzyskać można w COM Jarosław, tel. /0-16/ 624 50 55 Dział Techn.-Gosp. lub 16/624 51 44  Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych.


Dyrekcja COM


 

Uwaga !!!
Zmiana godzin pracy COVID-19 Drive-Thru od 21.06.2021 r.

 

Badania refundowane przez NFZ - zlecane przez lekarza

Godziny pobierania materiału do badań:
od Poniedziałku do Piątku: od 8.00 do 10.00
Sobota, Niedziela: od 8.00 do 10.00

 


 

Badania Komercyjne


Koszt badania 400 zł.
Koszt powtórnego badania ze względu na niejednoznaczny wynik testu COVID-19 - 280 zł.

Godziny pobierania materiału do badań:
od Poniedziałku do Niedziela oraz Święta: od 10.00 do 11.00

Osoby zainteresowane wykonaniem badania zobowiązane są wcześniej dokonać wpłaty za badanie w kasie COM, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
W soboty, w niedziele i święta wpłaty można dokonać w godzinach od 8.00 do 15.00 w Rejestracji Radiologii.
Z dowodem wpłaty należy udać się do punktu Drive Thru na pobranie materiału niezbędnego do wykonania badania.
Wynik badania w języku polskim lub angielskim / niemieckim w zależności od zgłoszenia, będzie do pobrania na następny dzień na stronie internetowej. Wynik pozytywny badania będzie raportowany do właściwej ze względu na zamieszkanie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.


 

SZANOWNI PACJENCI !

Informujemy, że 21 maja 2021r. (piątek) jest w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, dniem wolnym od pracy za dzień 01 maja 2021r.

W związku z tym nieczynne będą:

  • Przychodnie
  • Ośrodki POZ
  • Przychodnia Specjalistyczna
  • Rehabilitacja Lecznicza
  • Administracja

Szpital pracuje w normalnym trybie. Świadczenia ambulatoryjne z zakresu POZ realizuje Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.

 

 

 

W powiecie jarosławskim rusza Punkt Szczepień Powszechnych

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień, 19 kwietnia 2021 r. zostanie uruchomiony w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Jarosławiu (ul. Jana Pawła II 30)  PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH.
Podmiotem prowadzącym punkt jest Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.
Szczepienia wykonywane będą od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8 do 18.
UWAGA! Rejestracja telefoniczna ruszy w sobotę 17 kwietnia i będzie czynna:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00
Sobota, niedziela i święta w godzinach od 8:00 do 16:00
Numery telefonów:
722 040 270
785 007 361
722 020 770
Do rejestracji należy przygotować nr PESEL oraz nr telefonu komórkowego, pod który wysłana zostanie informacja z terminem oraz miejscem szczepienia.
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania punktu szczepień pacjenci proszeni
są o przestrzeganie wyznaczonej godziny szczepienia.
Do szczepień powinni zgłaszać się pacjenci zdrowi, bez przeciwwskazań do szczepienia.
Szczepienia będą odbywać się zgodnie z aktualnymi wytycznymi Narodowego Programu Szczepień (zobacz na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie).
Przed szczepieniem, pacjent zobowiązany jest wypełnić kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego w punkcie szczepień lub przyjść z wypełnionym kwestionariuszem, (formularz znajduje się na stronie www.gov.pl.)

 
Aktualności

 

Wyjaśnienie sytuacji związanej z udzieleniem pomocy medycznej osobom poszkodowanym w wypadku autokaru z obywatelami Ukrainy.

6 marca 2021 r. do szpitala w Jarosławiu trafiło 13 obywateli Ukrainy poszkodowanych
w wypadku komunikacyjnym.
6 osób otrzymało kwalifikowaną pomoc medyczną w trybie ambulatoryjnym w szpitalnym oddziale ratunkowym.
2 osoby po przeprowadzeniu pełnej diagnostyki i wykonaniu koniecznych zabiegów zostały przewiezione do Szpitala w Rzeszowie przy ul. Szopena na oddział torakochirurgii.
5 osób pozostało w szpitalu w Jarosławiu – 2 na oddziale chirurgicznym i 3 na urazowo-ortopedycznym.
U pacjenta z oddziału chirurgicznego niezwłocznie po przywiezieniu z miejsca wypadku przeprowadzono operację ratującą życie. U pozostałych pacjentów przeprowadzono badania diagnostyczne i wykonano specjalistyczne konsultacje medyczne. U dwóch z nich  przeprowadzono zabiegi ortopedyczne. Trzecia oczekuje na kolejną konsultację specjalistyczną, która zadecyduje o toku dalszego postępowania terapeutycznego.
Poza ww. pacjentem, u którego przeprowadzono operację chirurgiczną ratującą życie, żaden z pozostałych zabiegów wykonanych w jarosławskim szpitalu nie był zabiegiem ratującym życie. Terminy ich przeprowadzenia były uzależnione od stanu zdrowia samych poszkodowanych i wynikał z konieczności ustabilizowania wszystkich parametrów życiowych i pozytywnej kwalifikacji lekarzy anestezjologów do przeprowadzenia operacji.
Pomoc medyczna była adekwatna do stanu zdrowia poszkodowanych i udzielona z należytą starannością w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym i zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.
Pragnę podkreślić, iż udzielanie pomocy nie było w żaden sposób uzależnione od kwestii ubezpieczenia pacjentów. Zaprzeczam jednocześnie, że miała miejsce jakakolwiek rozmowa lub korespondencja pomiędzy administracją szpitala a Panem Konsulem Generalnym w Lublinie.

Piotr Pochopień
Dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

 

 

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jezeli chcesz dowiedziec sie wiecej o plikach cookie, jak je skasowac, wylaczyc - zobacz: polityka prywatnosci.

Akceptuje pliki cookie z tej strony.