Get Adobe Flash player

Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
ul 3-go Maja 70

ogłasza I aukcję na sprzedaż następującego samochodu
Samochód uniwersalny marki Renault Kango nr rej. RWJ 4435
VIN VF1FDCCH524119491
rok produkcji 1998. cena wywoławcza 1 500 PLN brutto.


Aukcja odbędzie się w dniu 14.12.2022 r. o godz. 9.00 w Świetlicy Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu ul. 3-go Maja 70 37-500 Jarosław.
Przedmiot przetargu można oglądać na terenie Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu ul. 3-go Maja 70 w dniach od 30.11.2022r do 13.12.2022r w godzinach od 10.00 do 13.00 telefon kontaktowy 605 607 406 w sprawie oględzin. Wadium w wysokości 10% ceny wywołania brutto będzie można wpłacać w kasie COM przed rozpoczęciem licytacji, lub przelewem na konto 96 1500 1634 1216 3004 3873 0000
W przypadku nie dojścia do skutku I aukcji, aukcja II odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12.00
Dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Zaproszenie do składania ofert

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu ul. 3-go Maja 70  zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie: zadania pod nazwą : „Usunięcie awarii systemu przywoławczego” zgodnie z załącznikami do ogłoszenia.

Ofertę cenową na wykonanie prac należy złożyć w formie elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   w terminie do dnia 02.09.2022 r. do godz. 15.00.

UWAGA! Wskazana wizja lokalna.
Rozpatrzenie ofert nastąpi o godz. 12.00 w dniu 05 09 2022 r. O wynikach postępowania dotyczącego wyboru oferty powiadomimy Oferentów telefoniczne.
Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kryterium wyboru oferty  - cena 100 %
Wymagane uzupełnienie załącznika do oferty- kosztorys uproszczony.
Wymagany termin usunięcia awarii najpóźniej do 15 09 2022 r.

Dokumenty do pobrania

 


CENTRUM  OPIEKI  MEDYCZNEJ
w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 70
OGŁASZA  II KONKURS  OFERTOWY
na  najem kontenera z przeznaczeniem na Sklep Spożywczo-Przemysłowy
na terenie Szpitala COM przy  ul. 3 Maja 70.

Przedmiotem konkursu ofertowego jest najem kontenera o powierzchni użytkowej 29 m2, który jest usytuowany na terenie Szpitala Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przy ul. 3 Maja 70, pod łącznikiem pomiędzy budynkami A i I  z przeznaczeniem na Sklep Spożywczo-Przemysłowy dla pacjentów szpitala i społeczności zewnętrznej.
Powierzchnia pod najem wyposażona jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i wentylacyjną. Pomieszczenie jest bez wyposażenia.
Wywoławcza wysokość stawki czynszu miesięcznego wynosi 30,00 zł netto za  1 m2 powierzchni. Opłaty za  media: (prąd, woda, ścieki) stanowią odrębny koszt wg obowiązujących stawek i ilości  zużycia.
Oferowana wysokość czynszu nie może być niższa jak podana powyżej. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Okres obowiązywania umowy najmu –  do 3 lat.
Osoby i firmy składające oferty zobowiązane są do wpłacenia wadium  w kwocie 2000 zł .  
Wadium należy wpłacić w kasie COM lub na konto Santander Bank Polska S.A. I O               w Jarosławiu nr  96 1500 1634 1216 3004 3873 0000, a ksero potwierdzenia dokonania wpłaty wadium wraz z ofertą umieścić w kopercie.
Wadium podlega zwrotowi po przeprowadzonym konkursie lub może być zaliczona na poczet przyszłego czynszu.
Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu do dnia 16.08.2022 r. do godz. 10:00
Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przy ul. 3-go Maja 70 w Świetlicy COM tj. obok pokoju Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  w dniu  16.08.2022 r. o godz. 12:00.
Oferta zawierać powinna:
Imię i nazwisko lub nazwę firmy składającej ofertę, dokładny adres zamieszkania, nr NIP, nr telefonu kontaktowego i wysokość oferowanej kwoty za najem 1 metra kwadratowego powierzchni (netto).
Oferent winien zamieścić ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie, która winna posiadać adres Oferenta i  Adresata (COM Jarosław) , oraz napis:
„Oferta na najem kontenera pod Sklep Spożywczo-Przemysłowy na terenie Szpitala Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu”
„Nie otwierać przed dniem 16.08.2022 r.  godz. 12:00”
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą kwotą za 1 m2 powierzchni.
Szczegółowe informacje uzyskać można w COM Jarosław, tel. /0-16/ 624 50 55
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się osoby ustalonej w drodze konkursu jako Najemca od zawarcia umowy. Konkurs uważa się za ważny, jeżeli wpłynie chociażby jedna oferta.
Zastrzega się prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.comjar.pl, BIP Starostwa Powiatowego w Jarosławiu oraz na  tablicy ogłoszeń w  COM Jarosław.

Szczegółowe warunki Konkursu ofertowego zamieszczone zostały w Załączniku Nr 1.

Jarosław, dnia 10 sierpnia 2022 r.Załącznik Nr 1 do Konkursu ofert na  najem kontenera pod sklep spożywczo-przemysłowy na terenie Szpitala COM przy  ul. 3 Maja 70.

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE
1.    Najmujący nie dopuszcza prowadzenia sprzedaży wyrobów tytoniowych, alkoholowych.
2.    Zagospodarowanie odpadów komunalnych, żywnościowych i innych leży po stronie Najemcy.
3.    Najemca zobowiązany będzie do utrzymywania należytego stanu sanitarno-higienicznego w wynajmowanym pomieszczeniu i jego otoczeniu, stosowania się do świadczenia usługi zgodnie z postanowieniami właściwych zarządzeń, regulaminów i procedur obowiązujących w COM.
4.    Najemca musi posiadać wymagane prawem stosowne zezwolenia do prowadzenia działalności gospodarczej.


Jarosław, dnia 10.08.2022r.

Dokumenty do pobrania

 

UWAGA!
Od 1 kwietnia 2022 r. zmieniły się zasady testowania na COVID-19.
Jeśli masz objawy zakażenia górnych dróg oddechowych, kaszel, gorączkę, zgłoś się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz POZ może, w trakcie konsultacji, zdecydować o wykonaniu u Ciebie testu antygenowego. Wynik wpisze do systemu, a więc pojawi się on na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta i w aplikacji mojeIKP.
W przypadku zachorowania na COVID-19 otrzymasz zwolnienie lekarskie i zalecenie samoizolacji w domu aż do ustąpienia objawów. Długość zwolnienia (zalecane minimum 7 dni) będzie zależała od Twojego stanu zdrowia, czynników ryzyka ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 (np. brak szczepienia przeciw COVID-19, zaawansowany wiek, choroby przewlekłe m.in. cukrzyca) oraz wysokiego zagrożenia powikłaniami.
Od 1 kwietnia:
- zamknięte są mobilne punkty pobrań (DRIVE THRU). Bezpłatnych testów nie wykonują już także laboratoria i farmaceuci w aptekach
- przestaje działać formularz online do zgłaszania się po zlecenie na test na koronawirusa, zarówno w wersji polskiej, jak i ukraińskiej.
28 marca 2022 roku przestał obowiązywać wymóg wykonania testu przed wyjazdem do sanatorium lub przed przyjęciem do szpitala.
W przypadku konieczności hospitalizacji szpital może zdecydować o przeprowadzeniu testu antygenowego lub testu PCR, by ostatecznie potwierdzić lub wykluczyć COVID-19.
Żródło: https://pacjent.gov.pl

 

Uwaga❗️❗️❗️
Zmiana godzin pracy punktu pobierania wymazów COVID -19 Drive - Thru od 28.02.2022 r.
Punkt pobrań wymazów COVID-19 - Centrum Opieki Medycznej nr tel. 605 066 330
Dla pacjentów ze skierowaniem, bezpłatne, refundowane przez NFZ (skierowanie od lekarzy POZ, Inspekcję Sanitarną, osoby na kwarantannie itp.):
Godziny pobierania materiału do badań :
Poniedziałek: od 8.00 do 10.00
Wtorek: od 8.00 do 10.00
Środa: od 8.00 do 10.00  
Czwartek: od 8.00 do 10.00
Piątek: od 8.00 do 10.00
Sobota, Niedziela i Święta: od 8.00 do 10.00

Badania komercyjne, płatne - osoby bez skierowania.
Koszt badania PCR - 400.00 zł
Koszt powtórnego badania PCR ze względu na niejednoznaczny wynik testu COVID - 19 -280.00 zł
Koszt testu antygenowego - 150,00 zł
Godziny wykonywania testów:
Poniedziałek: od 10.00 do 11.00
Wtorek: od 10.00 do 11.00  
Środa: od 10.00 do 11.00  
Czwartek: od 10.00 do 11.00
Piątek. od 10.00 do 11.00
Sobota, Niedziela i Święta: od 10.00 do 11.00
Płatność w Punkcie Drive Thru.
Wynik badania wykonany w języku polskim, angielskim lub niemieckim (dotyczy PCR)  w zależności od zgłoszenia. Wynik testu PCR będzie do pobrania na następny dzień  na stronie internetowej, natomiast wynik testu  antygenowego po 20 minutach na miejscu.
Wynik badania będzie raportowany do właściwej ze względu na zamieszkanie Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ
w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 70

poszukuje do wynajęcia budynku lub pomieszczeń w budynku zlokalizowanym na terenie miasta Jarosławia lub okolicy o powierzchni nie mniejszej jak 300 m2 z przeznaczeniem na archiwum zakładowe na okres nie krótszy jak 10 lat.
Pomieszczenia te z uwagi na specyfikę przeznaczenia i duże obciążenia posadzki (500 kg/m2) powinny być zlokalizowane na poziomie „zero”.
W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiekt powinien być zabezpieczony w: alarm
przeciwpożarowy, ogniotrwałe i antywłamaniowe drzwi, alarm antywłamaniowy, okna zabezpieczone kratami lub szybami antywłamaniowymi.
Firmy i osoby prywatne , zainteresowane wynajęciem powierzchni z przeznaczeniem na archiwum COM proszone są o złożenie oferty w Sekretariacie Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu do dnia 30.09.2021 r. do godz. 12:00
Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przy ul. 3-go Maja 70 w Sali Konferencyjnej (budynek Dyrekcji) w dniu 30.09.2021 r. o godz. 13:00.

Oferta zawierać powinna:
Imię i nazwisko lub nazwę firmy składającej ofertę, dokładny adres zamieszkania, nr NIP, nr telefonu kontaktowego i wysokość oferowanej kwoty za najem 1 metra kwadratowego powierzchni (netto). Jeśli cena nie zawiera kosztu ogrzewania pomieszczeń to należy podać dodatkowo miesięczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni pomieszczeń. Oferent winien zamieścić ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie, która winna posiadać adres Oferenta i Adresata (COM Jarosław) , oraz napis:
„Oferta na wynajem powierzchni użytkowej pod Archiwum COM”
„Nie otwierać przed dniem 30.09.2021 r. godz. 13:00”

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wymogi z najniższą kwotą za 1 m 2 powierzchni.
Szczegółowe informacje uzyskać można w COM Jarosław, tel. /0-16/ 624 50 55 Dział Techn.-Gosp. lub 16/624 51 44 Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych.

Dyrekcja COM

 

Ogłoszenie o  Konkursie
na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.

Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 70, 37-500 Jarosław ogłasza
konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.

I. Wymagane kwalifikacje kandydata:
1) prawo wykonywania zawodu lekarza w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny;
3) posiadanie wiedzy w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych;
4) co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie

III. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania zespołem,
2) komunikatywność oraz kreatywność,
3) zdolności menadżerskie,
4) doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w podmiocie leczniczym.

IV. Wymagane dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem ,
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem  (w tym prawo wykonywania zawodu),
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
5) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
6) oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych oraz nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
Kopie dokumentów, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. Dostatecznym elementem potwierdzającym zgodność z oryginałem jest własnoręczny czytelny podpis kandydata na kserokopii z adnotacją „za zgodność z oryginałem”. Na prośbę Komisji kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów.

V. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty.
2. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
3. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i spięte.
VI. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów.
1. Wymagane dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem należy składać osobiście (sekretariat  Dyrektora COM – pokój w budynku administracyjnym) lub pocztą  w zamkniętych kopertach na adres: Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 70, 37-500 Jarosław.
Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko kandydata oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa COM w Jarosławiu”.
3. Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 04 października 2021 roku do godz. 14:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do COM.

VII. Informacja dot. udostępnienia materiałów
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym COM w Jarosławiu udostępnione są do wglądu w Sekretariacie COM od poniedziałku do piątku w godzinach 725 -1500.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 30 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert.
2. Miejsce rozpatrzenia zgłoszonych ofert: COM w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 70, 37-500 Jarosław.
3. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora COM w Jarosławiu.
4. Dokumenty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
5. Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu oraz nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.
6. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełnili warunki formalne będą poinformowani drogą pisemną oraz telefonicznie.
7. Informacja o liczbie kandydatów, którzy zgłosili się do naboru oraz liczbie kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, jak również informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.comjar.pl
8. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zaproszeni na posiedzenie Komisji zobowiązani są do posiadania oryginałów dokumentów przedstawionych we wcześniejszym etapie postępowania konkursowego do ewentualnego okazania na wniosek członków Komisji.
9. O wynikach przeprowadzonego postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia Komisji Konkursowej.


 
Aktualności

 

 

 

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jezeli chcesz dowiedziec sie wiecej o plikach cookie, jak je skasowac, wylaczyc - zobacz: polityka prywatnosci.

Akceptuje pliki cookie z tej strony.