Get Adobe Flash player

 

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

I  Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1. Pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości np. dowód osobisty, paszport.
2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
- rodzicom, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dokumentu tożsamości,
- opiekunom ustanowionym przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.) oraz dowodu tożsamości.
3. Osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej, za okazaniem dowodu tożsamości np. dowód osobisty, paszport.
4. Osobie upoważnionej przez pacjenta na podstawie odrębnego pełnomocnictwa (upoważnienia) z podpisem notarialnie poświadczonym lub podpisanego w obecności pracownika, który poświadcza fakt złożenia podpisu przez upoważniającego.
5. Po śmierci pacjenta prawo dostępu do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
6. Możliwe jest także udostępnianie dokumentacji medycznej w określonych sytuacjach innym podmiotom. Na przykład: organom władzy publicznej i NFZ, innym placówkom świadczącym usługi zdrowotne (gdy wymaga tego ciągłość leczenia), organom rentowym (w związku z prowadzonym postępowaniem) czy wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także dla celów naukowych: szkole wyższej lub instytutowi badawczemu, jednak z tym zastrzeżeniem, że nie zawiera wówczas danych umożliwiających identyfikację pacjenta.

II Formy udostępniania dokumentacji
1. Do wglądu w komórce udzielającej świadczeń medycznych w obecności kierownika komórki lub osoby przez niego upoważnionej.
2. Do wglądu w dokumentację medyczną archiwalną w Dziale Organizacji i Nadzoru
w obecności kierownika lub osoby przez niego upoważnionej.
3. Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.

III Zasady udostępniania dokumentacji medycznej osobom fizycznym
1. Uzyskanie wglądu/kopii/wyciągu/odpisu dokumentacji medycznej  odbywa się  na podstawie wniosku pisemnego złożonego przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej.
2. Wniosek można pobrać:
- w oddziale gdzie przebywa pacjent (podczas pobytu),
- w rejestracji Przychodni Specjalistycznej,
- we wszystkich przychodniach POZ,
- w Sekcji Statystyki Medycznej COM – Jarosław, 3 Maja 70,
-  w Sekretariacie COM – Jarosław, 3 Maja 70,
- na stronie internetowej http://www.comjar.pl.
3. Termin wglądu, uzyskania kopii/odpisu/wyciągu dokumentacji pacjenta oraz miejsce, zostanie podany przez pracownika przyjmującego wniosek.
4.  Wnioski można składać w godzinach pracy poszczególnych komórek, w których możliwe jest pobranie wniosku.

IV Zasady odpłatności za  sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii  dokumentacji medycznej
1. Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta określa Cennik usług obowiązujący w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu (dostępny na stronie internetowej).
2. Maksymalna wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:
- za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.

Obowiązki pacjenta

1. Pacjent po wyrażeniu zgody na leczenie szpitalne obowiązany jest:

 • stosować się do zaleceń i wskazówek personelu medycznego w zakresie leczenia oraz organizacji zakładu opieki zdrowotnej,

 • przyjmować leki zgodnie z zaleceniami lekarza.

2. Pacjent pozostający w szpitalu ma obowiązek:

 • zachowywać się kulturalnie,

 • przebywać w przeznaczonym dla niego miejscu w czasie wizyt, badań, posiłków,

 • nie zmieniać w szpitalu przydzielonego łóżka bez zgody personelu,

 • dbać o higienę osobistą,

 • nie zakłócać spokoju innym chorym oraz przestrzegać godzin ciszy nocnej,

 • szanować mienie będące własnością zakładu,

 • odpowiadać za rzeczy powierzone mu przez zakład,

 • nie palić tytoniu,

 • nie pić alkoholu,

 • nie używać grzałek i urządzeń elektrycznych (również telefonów komórkowych) bez zgody personelu,

 • nie manipulować przy aparatach i urządzeniach leczniczych,

 • nie zanieczyszczać, zaśmiecać pomieszczeń zakładu i jego otoczenia.


TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

Szanowni Państwo,
jesteśmy otwarci na wszelkie opinie, skargi i wnioski z Państwa strony.

Można je składać osobiście, pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej bezpośrednio kierownikom, przełożonym w danej komórce organizacyjnej
lub w Sekretariacie Szpitala.
Na każdą skargę pisemną odpowiadamy pisemnie, natomiast skargi ustne są
rozpatrywane w chwili złożenia.

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
ul. 3-go Maja 37-500 Jarosław
centr. tel.: (16) 621-54-21, (16) 624-50-00 fax: (16) 621-42-83
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dyrektor ds. Lecznictwa
przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek 11.00 do 12.00.
tel. (16) 624-51-62

Pełnomocnik ds. praw pacjentów
Pani Iwona Szymańska
przyjmuje w sprawie skarg i wniosków od pon – pt 08:00 – 12:00
tel. (16) 621-54-21 wew. 224
lub 667 250 700

Ponadto:

Skargi i wnioski w Podkarpackim OW NFZ w Rzeszowie można zgłaszać do Sekcji Skarg i Wniosków Wydziału Spraw Świadczeniobiorców:
Podkarpacki OW NFZ
ul. Zamkowa 8
35-032 Rzeszów
tel. (17) 860-41-70

Rzecznik Praw Pacjenta Pan Bartłomiej Chmielowiec
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa
tel. sekretariat: (22) 532-82-50 fax: (22) 532-82-30
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ogólnopolska bezpłatna infolinia: 800-190-590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych czynna pon – pt w godz. 08:00 – 20:00)


ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

(udzielane w związku z: wypadkiem, urazem, porodem, nagłym zachorowaniem lub nagłym pogorszeniem stanu zdrowia powodującym zagrożenie życia)

realizuje

POGOTOWIE RATUNKOWE  
W JAROSŁAWIU

Tel. 112 lub 999

INNE TELEFONY ALARMOWE

POLICJA 997
STRAŻ POŻARNA 998
STRAŻ MIEJSKA 986

 

PUNKT INFORMACYJNY
PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W RZESZOWIE


dla pacjentów powiatu jarosławskiego znajduje się

w JAROSŁAWIU
ul. Przemyska 15/2


tel. /fax (016) 623 11 00
tel. (016) 623 21 01

Czynny od 8.00 do 16.00

Ubezpieczeni telefonicznie, osobiście lub drogą pocztową mogą dowiedzieć się w Punkcie Informacyjnym o zasadach ubezpieczenia zdrowotnego, złożyć skierowanie do sanatorium, wybrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (dla wyjazdów turystycznych) oraz potwierdzić wniosek na realizację przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych

Ogólnopolska bezpłatna infolinia: 800-190-590


 

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jezeli chcesz dowiedziec sie wiecej o plikach cookie, jak je skasowac, wylaczyc - zobacz: polityka prywatnosci.

Akceptuje pliki cookie z tej strony.