Get Adobe Flash player

Ogłoszenie o  Konkursie
na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.

Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 70, 37-500 Jarosław ogłasza
konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.

I. Wymagane kwalifikacje kandydata:
1) prawo wykonywania zawodu lekarza w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny;
3) posiadanie wiedzy w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych;
4) co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie

III. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania zespołem,
2) komunikatywność oraz kreatywność,
3) zdolności menadżerskie,
4) doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w podmiocie leczniczym.

IV. Wymagane dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem ,
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem  (w tym prawo wykonywania zawodu),
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
5) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
6) oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych oraz nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
Kopie dokumentów, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. Dostatecznym elementem potwierdzającym zgodność z oryginałem jest własnoręczny czytelny podpis kandydata na kserokopii z adnotacją „za zgodność z oryginałem”. Na prośbę Komisji kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów.

V. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty.
2. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
3. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i spięte.
VI. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów.
1. Wymagane dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem należy składać osobiście (sekretariat  Dyrektora COM – pokój w budynku administracyjnym) lub pocztą  w zamkniętych kopertach na adres: Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 70, 37-500 Jarosław.
Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko kandydata oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa COM w Jarosławiu”.
3. Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 04 października 2021 roku do godz. 14:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do COM.

VII. Informacja dot. udostępnienia materiałów
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym COM w Jarosławiu udostępnione są do wglądu w Sekretariacie COM od poniedziałku do piątku w godzinach 725 -1500.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 30 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert.
2. Miejsce rozpatrzenia zgłoszonych ofert: COM w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 70, 37-500 Jarosław.
3. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora COM w Jarosławiu.
4. Dokumenty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
5. Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu oraz nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.
6. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełnili warunki formalne będą poinformowani drogą pisemną oraz telefonicznie.
7. Informacja o liczbie kandydatów, którzy zgłosili się do naboru oraz liczbie kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, jak również informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.comjar.pl
8. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zaproszeni na posiedzenie Komisji zobowiązani są do posiadania oryginałów dokumentów przedstawionych we wcześniejszym etapie postępowania konkursowego do ewentualnego okazania na wniosek członków Komisji.
9. O wynikach przeprowadzonego postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia Komisji Konkursowej.


 

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko Farmaceuty w Aptece Szpitalnej

Wymagania:
- Tytuł zawodowy magistra farmacji
- Dobra organizacja czasu pracy, staranność, terminowość i efektywność w działaniu;
- Otwartość, kreatywność, odpowiedzialność, empatia
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich aplikacji :
pocztą elektroniczną na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. listownie na adres:
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu;  ul. 3 Maja 70, 37-500 Jarosław Dodatkowych informacji udzielamy pod  tel. 16 621 33 88; 16 624 51 22

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby realizacji procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, iż przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie”.


 
Więcej artykułów…

 

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jezeli chcesz dowiedziec sie wiecej o plikach cookie, jak je skasowac, wylaczyc - zobacz: polityka prywatnosci.

Akceptuje pliki cookie z tej strony.